2017-09-11

Varför behöver vår verksamhet både en hemsida och en sida på Facebook?

I korthet skulle vi vilja sammanfatta det såhär: Facebook är världens största sociala nätverk, att inte ha en sida där innebär att man som verksamhet missar synlighet i världens mest besökta Internet community.

Men är man inte aktiv i arbetet med sökbegrepp och gör sitt företag synligt och relevant på Google genom att ha en genomtänkt hemsida så kommer företagets kunder inte att kunna hitta dem när de söker efter deras tjänster. Men, de kommer att hitta företagets konkurrenter.  

Vi baserar vårt uttalande på erfarenhet av branschen sedan 2009, men också på statistik och analyser av vilka vi har samlat ihop de viktigaste siffrorna här nedan:

Kort fakta om Facebook

  • Idag använder 70 % av svenska internetanvändare Facebook, det motsvarar 64 % av Sveriges befolkning
  • Genomsnittsanvändaren spenderar mellan 6,3- 7,2 timmar i veckan på Facebook
  • Facebook är det sociala nätverk som flest använder och användningen fortsätter att öka förutom bland 12-15-åringarna
  • 2012 exponerades ca 16% av ett företags följare för alla företagets inlägg på Facebook. Idag ligger den siffran på 2-6%. Det betyder att om man inte sponsrar sina inlägg på Facebook så är det väldigt få av ens följare som någonsin ser dem. Det i sin tur leder till att företaget tappar interaktion med sina följare och konverterar färre till leads och nya kunder.   

Kort fakta om internet, hemsidor och vikten av SEO

  • 85% av svenska smartphone-användare anser att internet är startkällan när man är i behov av information
  • Endast 10% av svenska smartphone-användare tänker på en specifik produkt eller ett visst varumärke innan de börjar en sökning på webben 
  • Vikten av digital synlighet: 73% av svenska internetanvändare säger att de är mer benägna att prova nya produkter om det kommer från ett varumärke som de känner till
  • 70% av samma undersökningsgrupp är av uppfattningen att det är marknadsledande företag  som exponeras först på Google
  • Man kan dela upp alla sökningar som görs i två generella grupper- branded och non-branded searches

Branded search innebär att man söker direkt på ett varumärke. Har man ingen hemsida när någon söker på ens varumärke så kommer Google att visa upp de resultat som är närmast förknippade med varumärket och verksamheten, det vill säga, konkurrenter.

Non- branded innebär att man söker på ord kopplade till det man söker men inte på ett direkt varumärke. Har man inte en hemsida med innehåll som är tydligt kopplat till sin verksamhet så kommer inte Google att förstå att verksamheten är relevant för personen som söker och därför inte visa företaget i resultatlistan.   

Är du nyfiken på hur du skulle kunna förbättra din digitala synlighet? Vi hjälper dig gärna!

Jonna André Karlin

Praktikant