Vad finns det för prismodeller?


06/11/2017 | Kategorier: Digital annonsering, Marknadsföring, SEO.

I jämförelse med traditionell media så är sökmotoroptimering en jämförelsevis billig marknadsföringskanal. Olika byråer använder sig av olika affärsmodeller och ersättningsmodeller, på samma sätt som man jobbar med olika bindningstider för sina tjänster.

Precis som med allt annat finns det olika för och nackdelar med de olika modellerna, vilket gör det desto viktigare att vara informerad om de olika lösningar som finns och att leverantören är transparent med hur deras modell fungerar för att ni som beställare ska hitta en lösning som passar er verksamhet allra bäst.

Man kan egentligen dela upp olika affärsmodeller i två generella grupper:

Engångsuppdrag: dessa uppdrag är punktinsatser, kanske kopplade till lanseringen av en ny webbsida eller liknande för att göra webbsidan anpassad för ett långsiktigt optimeringsarbete längre fram.

Löpande uppdrag: Här jobbar man med att optimera den aktuella webbsidan kontinuerligt. Att jobba i en löpande uppdragsform är den vanligaste affärsmodellen i branschen.

Ersättningsmodeller finns det desto flera av:

En del byråer jobbar efter ett fast arvode, detta kan ha formen av fasta “paket” eller vara framräknade individuellt för varje kund beroende på uppdragets storlek och den beräknade tidsåtgången.

En del jobbar efter en klassisk konsulterande modell och tar betalt per timme.

Sen väljer några att ta betalt baserat på resultat och den affärsnytta som levereras. Resultat kan beräknas på olika sätt ett fåtal byråer erbjuder betalningsmodeller där man betalar när byrån lyckas ranka överenskomna sökbegrepp på första sidan på Google.

Utifrån de ovanstående modellerna så finns förstås en uppsjö med variationer och hybridmodeller, vanligt är till exempel att man tar en uppstartskostnad och ett löpande minimibelopp per månad och utöver det tar betalt för de placeringar man levererar.

Vanligast i branschen är att man jobbar med en löpande affärsmodell. Det har visat sig leverera bäst resultat då SEO är ett långsiktigt arbetet och något som man behöver jobba med att optimera över tid efter de inledande åtgärderna, detta mycket eftersom förutsättningarna för en hög rankning är ständigt föränderliga.

Bindningstiderna varierar däremot ganska kraftigt beroende på leverantör allt mellan 1 månad upp till 3 år, men vanligast brukar vara 12 månader.

Där måste man som beställare själv ta ställning till vad man är bekväm med, men enligt Google själva så syns de riktiga effekterna av kvalitativt SEO-arbete först ungefär ett år efter det att man inlett initiativet.

Går du i SEO-tankar? Kontakta oss gärna så berättar vi gärna om vår affärsmodell och vad vi skulle kunna göra för att skapa ett bättre affärsläge för din verksamhet.