Vad är en sökordsanalys?


18/04/2019 | Kategorier: Marknadsföring, SEO.

Ett av de grundläggande elementen för att kunna genomföra en effektiv sökmotoroptimering av en hemsida är sökordsanalysen. Kortfattat handlar en sökordsanalys om att hitta sökbegrepp som din hemsida har potential att ranka högre organiskt på via sökmotorer som Google. Dessa högre positioner skall sedan leda till ökad trafik eller ökat antal konverteringar, vilket kan vara vanliga målsättningar med marknadsföring via sökmotorer.

En sökordsanalys handlar om att identifiera sökord/sökbegrepp som ens potentiella kunder söker efter, när de är ute efter ditt företags tjänster/produkter. Ta exempelvis våra tjänster. Det våra kunder kan tänkas att söka efter är oftast sökbegrepp som; SEO Byrå Stockholm, SEO konsult eller Google marknadsföring. Kunder söker alltså både efter själva produkten och lokal anknytning, samt efter ett företag som oss. För en lokal snickare som specialiserat sig på köksrenoveringar, kan vanliga sökningar vara; ”Snickare Bromma” eller ”Köksrenoveringar Bromma”.

Inifrån och ut, eller utifrån och in?

Ett av de absolut vanligaste bekymren vi stöter på i dialoger med kunder kring sökord eller sökordsanalys. Det är att man tänker lite för mycket på vad man själv skulle söka efter. Man utgår inte ifrån sin kund som inte arbetat 20 år i branschen och kan alla branschbegrepp.  Ta en utbildad advokat tillexempel som dagligen studerat & arbetat med juridiska begrepp. Han/hon använder säkerligen andra ord/begrepp som är korrekta i branschen och väldigt branschspecifika. Jämfört med en person som inte överhuvudtaget studerat juridik och som har blivit misstänkt för ett skattebrott och är i behov av en advokat.

Gör dessa två personer verkligen samma typ av sökning på Google? Nej, troligtvis inte. Personen som är misstänkt för skattebrott kommer söka på ett helt annat sätt än troligtvis en utbildad advokat skulle göra. Detta innebär att du alltid måste fundera ur dina potentiella kunders ögon, vilka ord använder de när de letar efter dig?

Hur gör man en sökordsanalys?

Om olika människor gör olika typer av sökningar, hur gör man då en korrekt sökordsanalys? Det finns massvis av olika sätt att göra en sökordsanalys på, beroende på svårighetsnivå och typ av hemsida. En lokal snickare som gör köksrenoveringar har troligtvis en enklare sökordsanalys att göra än en exempelvis en nationell e-handlare som säljer kläder.

För att starta igång med sökordsanalysen behöver du själv först svara på nedan frågor:

Vad säljer vi för tjänster eller produkter?

Vart säljer vi dessa produkter eller tjänster?

Vilka säljer vi dessa produkter eller tjänster till?

Sökordsplaneraren i Google

Vi som SEO-byrå använder oss av en hel del verktyg för att kartlägga vilka sökord/sökbegrepp som vi rekommenderar våra kunder att arbeta med. Ett par av dessa verktyg kostar en del att köpa in eller använda. Men ett enkelt sätt för någon som vill göra en sökordsanalys själv är att använda Googles Sökordsplanerare och ett vanligt exceldokument.

I exceldokumentet kan du börja med att skapa en egen sökordslista med begrepp som du själv tror/anser är relevanta och som dina kunder söker med. Den sökordslistan kan du sedan kopiera och klistra in i Sökordsplaneraren för att både få volymer (dvs om någon använder de sökbegreppen). Men du kommer också få förslag på andra ord som Google anser är liknande och som Google har data på att folk använder i sin sökning. För det vi vill fastställa är ju vilka sökbegrepp/sökord som det finns dokumenterad data på att folk söker efter. Vi skall ju inte arbeta med sökord/sökbegrepp som ingen söker efter.

sökordsanalys sökordsplaneraren

Sökbeteenden

Vi tar ett exempel. Ditt företag är ett städföretag i Göteborg som erbjuder flyttstädning. Ett sökbegrepp som du själv då tänker är relevant är exempelvis ”Flyttstädning Göteborg”. Enligt sökordsplaneraren idag så görs det 590 sökningar/mån på ”Flyttstädning Göteborg”. Det Sökordsplaneraren kan hjälpa mig då att se är att det faktiskt söks mer i Göteborg på begreppet ”Flyttstäd Göteborg”, som har 1000 sökningar/mån. Det leder ju till att det är extremt viktigt för mig att inte missa det begreppet eftersom det söks dubbelt så mycket på ”Flyttstäd” än på ”Flyttstädning”.

Tittar vi på exakt samma sökbegrepp men byter ut Göteborg mot Stockholm. Då visar statistiken det motsatta! I Stockholm söker man mer på ”Flyttstädning” än man söker på ”Flyttstäd”.

Via Sökordsplaneraren och liknande verktyg kan du få ut sökbegrepp som Google har data på att dina kunder faktiskt använder. Det ger dig också en bra överblick om det finns synonymer eller förkortningar på de sökbegrepp som du ursprungligen tänkt ut. Tänk på att Google har en relativt bred syn på vad som är relaterade sökord. Listan du får ut från Sökordsplaneraren kan bli relativt lång och behöver gås igenom manuellt för att säkerställa att du väljer ut korrekt sökbegrepp.

Vill du ha hjälp med att göra en komplett sökordsanalys för ditt företag? Ta kontakt med oss på Brandson så kan vi hjälpa dig med detta.