2017-07-14

Att tänka på vid upphandling av ny hemsida

Börjar det bli dags att se över hemsidan och utveckla en ny? Den befintliga hemsidan kanske har några år på nacken och behöver förnyas. Att påbörja ett webbprojekt kan ofta kännas som en stor utmaning då vi upplever att många av våra kunder har brist på tid. Därför sammanfattar vi några punkter om vad som kan vara viktigt att tänka på vid upphandlingen av en ny hemsida.

Tydlig grafisk profil

Säkerställ att design och utformning av nya hemsidan sammanstrålar med er grafiska profil. Att era färger som används på logotyp, kläder, trycksaker stripade bilar och annat känns igen online.

Det är mycket viktigt för att skapa en röd tråd i all marknadsföring och att besökarna direkt känner igen er på hemsidan.

Vilka funktioner behövs

Det är lätt att vilja slå på stort när hemsidan ska göras om och att vilja ha ”allt” nytt och trendigt. Men försök att ta ett steg tillbaka och gör en inventering över vilka funktioner som faktiskt behövs. Nyhetsflöde? Om ni inte tror att det kommer uppdateras någorlunda löpande kan det vara en god idé att skippa en funktion som denna.

Ett tips är att titta på den befintliga hemsidan och se vilka funktioner som används idag. Fråga gärna internt vad kollegor saknar och gärna vad kunderna säger. Det kanske kommer in många frågor på telefon och mail som egentligen kan besvaras på hemsidan, då kan en FAQ, frequently asked questions, vara en bra idé för att besvara frågorna online.

Avsätt tid

Precis som med mycket annat så behövs det oftast tid för att det ska bli bra. Att ta fram och utveckla en ny hemsida kräver sin tid för att lanseringen ska bli riktigt lyckad.

Säkerställ att det finns en tids- och projektplan etablerad så att både du som kund vet vad som krävs av dig, samt vad leverantören har för åtaganden. Ha löpande avstämningar av delmoment som säkerställer att projektet fortlöper enligt plan.

Läs 5 tips om hur du engagerar besökare med video

Keep it simple

Kom ihåg att hemsidan är ett av de viktigaste kommunikationsverktygen och det bästa skyltfönstret ni kan ha. Ha det i åtanke i allt ni gör kring framtagningen av nya hemsidan. Kunder, personal, leverantörer och övriga intressenter kommer att använda den varje dag.

Oavsett vad de letar efter ska det vara max 2–3 klick bort på hemsidan för att hitta rätt. Hemsidan ska vara levande och den ska inte vara klar bara för att den är lanserad. Det ska vara ett levande dokument över företaget och vad ni kan erbjuda till era kunder.

Tänk på att inte skriva allt för långa texter då få besökare orkar läsa mycket text. Använd istället punktlistor, bilder och filmer för att på ett tydligare sätt visa vad ni vill berätta.

Support

Fundera kring om ni kommer vara i behov av löpande support efter att hemsidan är lanserad. Kommer ni vilja administrera hemsidan internt själva eller behöver ni hjälp?

Kolla vad olika aktörer erbjuder för lösningar och rådgör kring vad som skulle passa ert behov bäst.

Terese Mårtensson

Operativt ansvarig

Tel. +46 (0) 73 502 73 67

E-post. terese.martensson@brandson.se