Vad är er synlighet värd? Så här räknar du ut budget för digital marknadsföring.

Kontakta oss

Vad är er synlighet värd? Så här räknar du ut budget för digital marknadsföring.


22/04/2017 | Kategorier: Brandson, Digital annonsering, Marknadsföring.

Att räkna ut en budget för vad som är rimligt att investera i digital marknadsföring är svårt, speciellt om man som företag inte jobbat med det tidigare.

Nedan kommer en checklista med punkter att tänka på när man börjar räkna på vad som kan vara rimligt för sin verksamhet.

Punkt 1: Om du inte redan har en hemsida så är steg ett att skapa en webbplats (hemsida) för din verksamhet. Utan hemsida har du ingenstans att leda alla trafik som din digitala marknadsföring ska generera i och övriga initiativ förlorar härledningspunkt och trovärdighet.

Punkt 2: Få en tydlig bild av hur ditt digitala nuläge ser ut. För att kunna få en bild av ditt digitala nuläge så behöver du någon form av verktyg som hjälper dig att mäta hur effektiv din webbplats är. Frågor som du behöver få svar på är till exempel: hur många unika besökare har din webbplats/ månad? Hur många kontakter får du in via din webbplats/mån? Hur många av dessa kontakter genererar i affär? Vi har tidigare tipsat om Google Analytics, ett gratis verktyg som hjälper med att få koll på hur trafiken ser ut på din webbsida.

Punkt 3:  Räkna sedan ut hur mycket din snittkund i dagsläget köper för och med vilken frekvens, då kan du göra dig en uppskattning av vad varje affär är värd för dig.

Punkt 4: Skapa rimliga och MÄTBARA mål. Skapa målen utifrån parametrarna i din nulägesanalys, men framför allt behöver du sätta upp ett mål för hur många nya affärer per månad du vill att ditt nya initiativ ska generera i?

Punkt 5: Nu kan du använda de siffror du kommit fram till i följande formel:

MÅLANTAL KUNDER/ MÅNAD x SNITTORDERVÄRDE x 12MÅN= TOTALT AFFÄRSVÄRDE / ÖNSKAD ROI= ÅRSBUDGET

Beroende på bransch och typ av affär så räknar man att en investering ska återbetala sig olika många gånger. (ROI) vi har i exemplet räknat med en återbetalning gånger 10, vilket är ganska vanligt.

Utifrån de här olika siffrorna kan vi även plocka ut mycket annan matnyttig information, exempelvis kan de ge en indikation på vilken typ av initiativ som vi bör investera i. Till exempel om din webbsida idag har mycket trafik, dvs många besökare, men att det är få av dem som faktiskt kontaktar/ köper något så är det med största sannolikhet inte din synlighet som du behöver lägga mest energi och pengar på, utan att göra din webbsida mer konverteringseffektiv.

Är läget det motsatta är det förmodligen så att du skulle behöva jobba med att synas mer i olika digitala kanaler.

Vill du ha input på hur dina investeringar kan bli effektivare? Kontakta någon av våra digitala marknadsstrateger!