Sekretessinformation

Välkommen till Brandson! Vi förstår att personuppgifter på nätet är viktiga för användarna av vår webbplats och för våra kunder. Detta uttalande reglerar vår integritetspolicy gentemot de användare av webbplatsen (”besökare”) och (”kunder”) som utnyttjar de olika tjänster som erbjuds av Brandson AB.

Personligt identifierbar information

Avser all information som identifierar eller kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera den person till vilken sådan information avser, inklusive men inte begränsat till namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress. Personligt identifierbar information innehåller inte information som samlas anonymt (det vill säga utan identifiering av den enskilda användaren) eller demografisk information som inte är kopplad till en identifierad person.

Vilken information samlas in?

Vi kan samla in grundläggande användarprofilinformation från alla våra besökare. Vi samlar in följande ytterligare information från våra kunder: namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser samt företagsinformation och inloggningsuppgifter.

Hur använder hemsidan personligt identifierbar information?

Vi använder personligt identifierbar information för att anpassa webbplatsen, göra lämpliga serviceerbjudanden och att uppfylla köp och försäljningsförfrågningar på webbplatsen. Vi kan maila besökare och kunder om erbjudanden och information. Vi kan också använda personligt identifierbar information för att kontakta besökare och kunder som svar på specifika förfrågningar eller för att tillhandahålla önskad information.

Hur lagras personligt identifierbar information?

Personligt identifierbar information som samlats in av Brandson AB är säkert lagrad och är inte tillgänglig för tredje part eller anställda av Brandson AB förutom för användning enligt ovan.

Används Cookies på webbplatsen?

Cookies används av olika orsaker. Vi använder cookies för att få information om våra besökares preferenser och de tjänster de väljer.

Hur använder Brandson AB inloggningsinformation?

Brandson AB använder inloggningsinformation, inklusive men inte begränsat till IP-adresser, Internet-leverantörer och webbläsartyper, för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens rörelse och använda och samla bred demografisk information.

Hur kan besökare korrigera eventuella felaktigheter i personligt identifierbar information?

Besökare och kunder kan kontakta oss för att uppdatera personligt identifierbar information om dem eller för att korrigera eventuella felaktigheter genom att maila oss på info@brandson.se.

Kan en besökare ta bort eller inaktivera personligt identifierbar information som samlas in av webbplatsen?

Vi ger besökare och kunder en mekanism för att ta bort / avaktivera personligt identifierbar information från webbplatsens databas genom att kontakta oss via mail på info@brandson.se. Men på grund av säkerhetskopior och poster om radering kan det vara omöjligt att radera en besökares inmatning utan att behålla någon kvarvarande information. En person som begär att ha personligt identifierbar information inaktiverad kommer att ha denna information funktionellt raderad, och vi kommer inte att sälja, överföra eller använda personligt identifierbar information som rör den personen på något sätt framåt.

Vad händer om sekretesspolicyn ändras?

Vi kommer att låta våra besökare och kunder veta om ändringar i vår integritetspolicy genom att lägga ut sådana ändringar på webbplatsen. Om vi ​​ändrar vår sekretesspolicy på ett sätt som kan ge upphov till upplysningar om personligt identifierbar information som en besökare eller kund tidigare har begärt inte offentliggörs kommer vi att kontakta en sådan besökare eller kund för att tillåta att en besökare eller kund förhindrar sådant avslöjande.

Databehandlingstillägg (DPA)

Databehandlingstillägg finns tillgängligt på begäran, maila info@brandson.se.

GDPR

Läs mer om hur vi behandlar GDPR här.

Länkar:

Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att när du klickar på en av dessa länkar flyttar du till en annan webbplats. Vi uppmanar dig att läsa sekretessutlåtandena för dessa länkade webbplatser, eftersom deras sekretesspolicyer kan skilja sig från våra.

Mikael Lundgren
Mikael Lundgren

Digital sälj- och marknadsstrateg

+46 (0) 73 513 08 47

mikael.lundgren@brandson.se


Läs mer om Brandsons tjänster