2015-06-16

Nu är snart alla medarbetare certifierade i Google Analytics

Vi har som mål att ständigt utvecklas som företag och som individer. Som ett steg på vägen har vi under 2014/2015 certifierat alla våra medarbetare i Google Analytics. Det är lika viktigt som projektledare, säljare som sökspecialist att kunna förstå effekten av våra kunders digitala insatser.

Genom att förstå vart vi står och vilka resultat vi får kan vi lättare planera framtida insatser.