2016-07-06

Så här kan bygg- och transportföretag planera sin digitala marknadsföring

Även om de beslutsprocesser vi som beslutsfattare har att förhålla oss till idag inte markant förändrats, riskerar de att göra det inom kort. Redan år 2020 kommer vi se fler i beslutande ställning som är “uppväxta” på Internet än de traditionella beslutsfattarna (källa PWC)

Nischade som strategisk partner för sällanköpsnäringen, med flertalet kunder verksamma inom bygg-, transport- och tillverkande industrin möter vi på Brandson återkommande en osäkerhet kring hur och varför man ska agera inför den digitala transformationen.

Varför behöver man börja tänka digitalt?

I en värld där internt blivit en lika viktig informationskälla som personliga kontakter och där 9 av 10 använder Internet för att söka mer information (Svenskarna och Internet 2015) öppnar den digitala transformationen inte bara dörren till nya kunder, marknader och beslutsfattare.
En stark digital närvaro blir också avgörande för att positionera sig gentemot befintliga kunder, marknader och beslutsfattare.

Brist på kunskap och tid – de vanligaste orsakerna till att man inte kommer igång

En vanlig orsak till varför just bygg och transportföretagen inte tar tillvara på sina digitala möjligheter är brist på kunskap. Och tid.

En marknadsundersökning vi nyligen låtit göra visar på att så många som 70 % av företagen inom bygg- och transportbranschen saknar en strategi för hur man kommunicerar och marknadsför sig på Internet. Samtidigt uppger var tredje att man skulle satsa mer ekonomiska resurser om man hade en strategi. Och fick hjälp.

Så hur gör man och var börjar man?

Med erfarenheter från fler än 400 projekt har vi identifierat en roadmap som visat sig framgångsrik för bygg och transportföretag som önskat ta tillvara på sina digitala möjligheter fullt ut.

Steg 1: Responsiv webbplats

Här börjar den digitala resan och affären. Den responsiva webbplatsen är navet i den digitala kommunikationen för alla företag. Fungerar din hemsida i nyare enheter som smartphones och surfplattor?

Steg 2: Sökmotoroptimering

Affärsledande kommunikation, nå din “hemmamarknad” och de kunder som befinner sig längst fram i beslutsprocessen (som står i färd med att etablera kontakt med en leverantör och genomföra ett köp), här fördelas i regel kundens pengar. Lägger du tak i Gävle, googla ”takläggare gävle”, var finns du?

Steg 3: Google AdWords (sökordsannonsering)

“Söksäkra” dina viktigaste lokala söktermer, bygg varumärke genom att nå ut på nationell marknad och kommunicera på informativa söktermer (vilka ligger tidigt i kundens beslutsprocess).

Steg 4: Display / remarketing-annonsering

Berätta att du finns (top-of-mind) och bygg varumärkeskännedom. För hur är det nu – beslut fattar vi med magen och varumärken vi känner igen tenderar vi att lita mer på, eller hur?

Steg 5: Sociala kanaler

Bli omtyckt. Skapa relation. Bli en snackis.

Steg 6: Konverteringsoptimering

Generera fler kundkontakter genom att förfina, trimma och utveckla detaljerna och budskapen.

Steg 7: Utveckling/anpassning av den egna webbplatsen

Modifiering och anpassning av webbplatsen utifrån modellens samlade erfarenheter (konverteringstal, trafikledande källor, beteenden m.m.)

Nivå ett och två är att betrakta som företagets basala behov och det är i regel här som bygg- och transportsektorn har sitt behov.

Luca di Stefano

VD

Tel. +46 (0) 70 855 67 23

E-post. luca.distefano@brandson.se