2017-04-25

Rekryteringsbranschens snabbväxare Interim Search och deras digitala resa med Brandson

Interim Search har på fyra år etablerat sig som en av de största rekryteringsbyråerna med fokus på Interim Management – det vill säga rekrytering av tillfälliga chefer och specialister. Företaget startades av Stefan Granqvist och Wictor Bonde som efter ett antal år som anställda på väletablerade rekryteringsföretag startade företaget hösten 2012. Idag består Interim Search av sju anställda och förra året omsatte bolaget närmare 45 miljoner kronor. Nu satsar de på att dubbla omsättningen inom fyra år.

Med en tydligt utstakad vision om att bli den givna samarbetspartnern när ett företag tillfälligt behöver hyra en chef eller kvalificerad specialist sattes en affärsplan som man orienterat mycket efter och som bevisat sig fungera. Med sju personer internt är Interim Search näst störst av de rekryteringsbyråer som fokuserar på just detta och omsatte under 2016 hela 44,5 miljoner kronor.

Stefan Granqvist, VD på Interim Search, berättar mer om vägen fram till idag och sin syn på framtiden med en avslutande uppdatering om vad som just nu är aktuellt inom bolaget.

Kan du berätta lite mer om era processer?

– Då vi intervjuat över 5000 kandidater som uttalat är intresserade av att arbeta på tidsbegränsade kontrakt gör det möjligt för oss att vara exceptionellt snabba. 

Det i kombination med ett riktigt bra systemstöd gör att vi kan leverera kortlistor på 48 timmar, oavsett var i Sverige kunden behöver en konsult.

Tidigare har vi även tillsatt en interim VD till ett företag i Madrid, en CFO till Frankfurt och en CTO till Malta men det hör till undantagen.

Vilka är de enskilt mest avgörande ögonblicken sedan starten för Interim Search?

– Bra fråga. Ett av de mest intressanta ögonblicken var när Wictor Bonde, partner på Interim Search, och jag hade vårt första möte. Vi hade arbetat ihop för flera år sedan men kände inte riktigt varandra.

Inför mötet hade Wictor skrivit ett prospekt kring konceptet utan att hitta ett tillräckligt bra namn till den tilltänkta verksamheten. Domänen för det bästa namnet, Interim Search, var upptaget men användes som arbetsnamn i prospektet. I slutet av mötet berättade jag att det var jag som ägde namnet. Veckan efter var vi igång.

 

Vad i huvudsak är det som är roligt med att jobba med just rekrytering?

– Helt klart att få jobba med exceptionellt smarta och drivna människor – både i form av mina kollegor, kunder och kandidater. Att lösa viktiga problem åt sina kunder är väldigt roligt och rekrytering är bland det viktigaste för alla företag.

Att vara specialiserad på Interim Management är extra roligt då det är flera underliggande trender som talar för trenden att anlita interimskonsulter i ännu högre grad. Det som ibland kallas för ”The Gig Economy”, det vill säga de som arbetar i projektform utan anställning, har kommit ännu längre i USA och övriga Europa och utgör cirka 30 % av deras arbetskraft. Sverige ligger uppskattningsvis på 10 % och har en snabbare tillväxt på cirka 15 % årligen.

Allt fler företag inser fördelarna med att anlita istället för att anställa och ännu fler kandidater är intresserade av att arbeta som interimskonsulter. De senaste åren har vi sett en dramatisk ökning på tillgången av kvalificerade kandidater som det tidigare var ett underskott på. Sammantaget så är det mycket roligt att vara en del av den utvecklingen.

Vad vill ni att man som kund hos er ska känna och uppleva?

– Rent affärsmässigt är våra kunder främst intresserade av att få ett urval av kandidater som på ett tydligt sätt motsvarar kraven i den vakanta rollen. Man vill ha det till ett bra pris och man vill ha det snabbt. Det ska kännas enkelt att vara kund hos oss och man ska kunna lita på de löften vi ger, bland annat att vi har en leveransgaranti på 48 timmar.

Vi har inga uppstartskostnader, inget krav på exklusivitet, inget krav på annonsering eller andra villkor. Under året har vi även ökat vår egen tillgänglighet och infört en jourtelefon som alltid är kopplad till seniora medarbetare 24/7/365. Vi vill att man som kund ska känna tillit i att vi levererar vad vi lovar och vidare kunna uppleva det.

Vilka är de största fördelarna med att vända sig till er?

– Vi har innoverat en hel del med starkt systemstöd och arbetsmetoder som gör oss väldigt effektiva. I slutändan handlar det om att leverera vad kunden behöver, till ett marknadsmässigt pris och med hastighet.

Låt mig ge ett riktigt exempel. Igår ringde ett börsnoterat företag i Malmö som på dagen hade behövt skicka hem sin CFO. De är inne i bokslut och gruppen om tio medarbetare står utan chef. I vårt nätverk har vi 5.000 färdigintervjuade kandidater som vi lärt känna över tid. Över dessa har strax under 800 arbetat som CFO i närtid. På marknaden är det just nu ca 95% beläggningsgrad och då vi har möjlighet att söka på tillgänglighet som ett kriterium i våra system fick vi fram de 40 interimskonsulterna som är tillgängliga.

När vi lagt på övriga kriterier, som exempelvis erfarenhet från börsföretag och att man ska kunna bo i Malmö under uppdragsperioden, var det sju kvar. Baserat sedan på mjuka värden – det vill säga personlighet, driv och ledaregenskaper – så presenterades fyra kandidater. De intervjuas idag, 24 h efter att kunden hörde av sig.

Vad vill ni uppnå med företaget på tre års sikt, och vart ser ni branschen vid samma skede?

– När du håller i vår årsredovisning 2021, det vill säga om fyra år, kommer du kunna läsa att vi omsätter över 100 miljoner kronor. Förhoppningsvis stannar vi upp om tre år och reviderar det målet för att det redan är uppnått.

Vår förhoppning är egentligen inte att bli störst då vi trivs med att vara utmanaren. Med tanke på att det är omkring 15.000 chefer och specialister som arbetar på tidsbegränsade kontrakt i Sverige så är det märkligt att det inte finns en aktör som omsätter en miljard. Den stora utmaningen för alla aktörer är att hitta skalbarheten i denna affärsmodell och där har vi en del konkreta planer.

Vilka insikter har ditt företagande gett dig?

– Att vi, precis som för våra kunder, måste vara snabbfotade och navigera utifrån nya förutsättningar på marknaden. I den branschen vi verkar inom ändras tillgången och efterfrågan på kandidater beroende på säsong vilket innebär skiftat fokus för oss.

En insikt i sammanhanget är att det är en enorm konkurrensfördel att starta nya företag numera då man kliver rakt in i den digitala företagsvärlden.

Alla våra system, verktyg ochmaterial ligger på molnet. Med andra ord har vi inga CV-högar eller manuella moment som tar tid och är personberoende. Här kommer alla medarbetare åt allt, alltid, vilket naturligtvis även speglas i en ökad kundnytta.

Den insikten är ganska häftig.

Vad är aktuellt inom Interim Search just nu?

– Vi har just nu 17 aktiva uppdrag som ligger i lite olika faser. Vi inne i två stora upphandlingsprocesser och juryarbetet med Årets Förändringsledare, vilket är en utmärkelse vi har tillsammans med The Boston Consulting Group och Heidrick & Struggles, är i slutfasen. Det är full fart framåt med andra ord!

Tillsammans med Brandson jobbar Interim Search aktivt med sökordsoptimering (SEO) där fokus och strategi vilar på att öka trafiken till deras hemsida och få in fler kontaktförfrågningar från större B2B-företag. I detta har vi tillsammans tagit fram sju stycken strategiska sökordsbegrepp för att uppnå se önskemål och målsättningar som satts.

Besök interimsearch.com för att läsa mer om deras verksamhet.