Historia

Under ständig utveckling med en nyfiken ödmjukhet inför framtiden

Kontakta oss

”Under ständig utveckling med en nyfiken ödmjukhet inför framtiden”

 • 2009 – Brandson grundas senhösten 2009 av Erik Larsson och Fredrik Montell med målet att leverera digital marknadsföring som verkligen fungerar.
 • 2010 – De första kunderna ansluter sig till vårt koncept för sökoptimering.
 • 2010 – Brandson Intelligence™ v1.0 lanseras
 • 2010 – Brandson erhåller statusen Google Certified Partner.
 • 2011 – Programvaran Brandson Intelligence™ uppdateras till v2.0 och omfattar även ett varningssystem.
 • 2011 – Rörliga prismodeller för sökoptimering lanseras.
 • 2012 – Ett komplett webbteam rekryteras för att kunna producera fler säljande webbplatser.
 • 2012 – Våra koncept erbjuds via ett antal strategiska partners runt om i landet.
 • 2013 – Sysselsätter drygt 10 personer.
 • 2014 – Omsätter 13 mkr med kunder i hela landet.
 • 2014 – Erhåller högsta kreditvärdighet av UC.
 • 2015 – Brandson Intelligence™ v3.0 lanseras
 • 2016 – Brandson blir utnämnd till ett Gasellföretag av DI
 • 2016 – Brandson Intelligence™ v.4.0 lanseras