Om Brandson

Er samarbetspartner för digital marknadsföring.

Kontakta oss

Brandson har sedan 2009 haft siktet inställt på att vara den trevligaste och mest uppskattade samarbetspartnern för webbproduktion och digital marknadsföring.

Idag, snart 10 år senare, är vi ca 15 passionerade medarbetare som hjälper mer än 300 företag med trafikdrivande insatser.

Genom att förstå er affär och era affärsmål särskiljer vi oss

Som samarbetspartner utmärker vi oss genom att förena äkta förståelse för kundens affärsmål med teknisk, kreativ och taktisk kompetens. Det ligger i vår natur att ständigt leta de mest effektiva lösningarna för varje unik kund.

På Brandson lägger vi stor vikt vid att varje medarbetare skall känna passion, mod och ansvar samt agera proaktivt för kundens ständiga utveckling. PAMP (passion, ansvar, mod och proaktivitet) är materian i vår ledstjärna.

När mätbara affärsresultat efterfrågas

Oavsett om vi producerar en modern webbplats eller positionerar en webbplats på Google för strategiska sökbegrepp, så är målet att skapa mätbara och bestående affärsresultat till våra kunder.

Mikael Lundgren
Mikael Lundgren

Digital sälj- och marknadsstrateg

+46 (0) 73 513 08 47

mikael.lundgren@brandson.se


Brandsons historia

”Under ständig utveckling med en nyfiken ödmjukhet inför framtiden”

 • 2009 – Brandson grundas senhösten 2009 av Erik Larsson och Fredrik Montell med målet att leverera digital marknadsföring som verkligen fungerar.
 • 2010 – De första kunderna ansluter sig till vårt koncept för sökoptimering.
 • 2010 – Brandson Intelligence™ v1.0 lanseras
 • 2010 – Brandson erhåller statusen Google Certified Partner.
 • 2011 – Programvaran Brandson Intelligence™ uppdateras till v2.0 och omfattar även ett varningssystem.
 • 2011 – Rörliga prismodeller för sökoptimering lanseras.
 • 2012 – Ett komplett webbteam rekryteras för att kunna producera fler säljande webbplatser.
 • 2012 – Våra koncept erbjuds via ett antal strategiska partners runt om i landet.
 • 2013 – Sysselsätter drygt 10 personer.
 • 2014 – Omsätter 13 mkr med kunder i hela landet.
 • 2014 – Erhåller högsta kreditvärdighet av UC.
 • 2015 – Brandson Intelligence™ v3.0 lanseras
 • 2016 – Brandson blir utnämnd till ett Gasellföretag av DI
 • 2016 – Brandson Intelligence™ v.4.0 lanseras

Brandson Intelligence™

Vi har alltid gillat det innovativa inom marknadsföring vilket skapat ett intresse för att utveckla våra egna system. Alla mjukvaror och system vi bygger syftar i slutändan till att öka värdet och effekten av våra kunders marknadsföring.

Systemet ger vårt kundteam överskådliga bilder över resultat och utveckling.

Sedan 2009 har vi utvecklat Brandson Intelligence™, grunden i vårt koncept för sökoptimering och webboptimering men även hjärtat i hela vår leverans.

Brandson Intelligence™ kommunicerar dagligen med sökmotorer och våra kunders webbplatser och kan därigenom presentera överskådlig data som ligger till grund för framtida beslut och åtgärder.

Att ständigt mäta resultaten av våra insatser ligger i vårt DNA och Brandson Intelligence™ minimerar den mänskliga faktorn och säkerställer att varje kund, varje sökbegrepp och varje webbplats får daglig översyn.

Med Brandson Intelligence™ kan vi inte bara styra våra insatser rätt vid varje tidpunkt utan även vara först på bollen när något oväntat inträffar.

För oss är Brandson Intelligence™ en stor del av vår leverans – för våra kunder är det mer av en försäkring för att någon har koll. Hela tiden.