Öka kundservicen med en bra hemsida


03/08/2017 | Kategorier: Brandson, Webb.

I dagens snabbfotade samhälle med tillgång på information nästintill ögonblickligen ställs det allt högre krav på leverantörer och kundservicen. För att både kunna bibehålla och anskaffa nya kunder krävs något mer än bara kommunikation på säljarens initiativ.

Att vara tillgänglig och kunna serva kunden snabbt kommer vara avgörande för att lyckas skapa en långvarig kundrelation. Hemsidan är en viktig del i arbetet för att visa sig tillgänglig för kunden och kan vara en utmärkt del av kundservicen. Vi listar några tips hur man som företag kan tänka med sin hemsida för att serva sina kunder och övriga intressenter.

Tydlig kontaktinformation

Det låter som en självklarhet men något som många företag missar. Det räcker inte att bara ha kontaktinformation på en kontaktsida. Tänk på att ha telefonnummer och mailadresser lättillgängligt på alla sidor för att underlätta att ta kontakt. De flesta besökare tittar vanligtvis på 1-3 sidor så det är viktigt att det går snabbt att hitta kontaktvägar.

Försök att tydliggöra avdelningar och kontaktpersoner som är viktiga att lyft fram. Ett tips är att ex. på tjänstesidor har kontaktuppgifter direkt till en säljare för mer information. Det är många som inte vill skylta med direktnummer men ha då istället personlig mailadress och växelnummer. Ha kärna foton på personalen, det skapar en personligare känsla och det är trevligt att se vem man söker kontakt med.

FAQ

Frequently asked questions, ett avsnitt på hemsidan där ni kan samla frågor och svar som ofta återkommer. På så sätt går det att dela kunskap och information snabbt och lättillgängligt för besökarna. Det kan också underlätta internt då det kan minska återkommande frågor på mail och telefon som lika väl kan besvaras direkt på hemsidan.

Chatt

Vi har tidigare skrivit om att chattverktyg kan vara en viktig del i ett aktivt kundservicearbete. Det är ett enkelt sätt för kunderna att ta kontakt och få snabba svar. Det visar också på en tillgänglighet som många gånger kan var tillräcklig att kunderna ser att det finns flera kontaktvägar.

Läs mer om vår webbproduktion