2016-07-07

Mer än vart tredje tjänsteföretag kan tänka sig att utöka sin satsning på digital marknadsföring

I en värld där 7 av 10 kopplar upp sig i mobilen och snart mer än var tredje uppkopplad timme sker från mobiltelefonen har betydelsen av en god synlighet i de nya enheterna blivit affärskritisk för många företag.
En marknadsundersökning som Brandson nyligen låtit göra visar att många ägarledda tjänsteföretag ännu inte klarat anpassningen till det nya digitala landskapet, då drygt 45 % av företagen ännu saknar en mobilt anpassad webbplats.

Högst andel som ännu inte tagit det första digitala klivet återfinns inom bygg- och transportnäringen, där 54 % av bolagen ännu inte gjort några anpasssningar av sina webbplatser till mobila enheter.

Däremot finns viljan där hos en stor andel av de 100 st deltagande företagen. Mer än vart tredje företag kan tänka sig att utöka sin satsning på sin hemsida och synlighet på internet och drygt vart fjärde företag planerar att inom 1-3 år göra investeringar i sin närvaro på Internet.

Lider brist på kunskap, strategi och tid

Likt en marknadsundersökning från Forbes Insight i samarbete med PWC på temat “driva tillväxt genom att individanpassa kundupplevelsen med hjälp av kundfokuserat content” (januari 2016) visar vår undersökning att många företag saknar en strategi, vilket håller dem tillbaka. Forbes och PWC slog rent av fast att detta var en av de enskilt största skillnaderna mellan de ledande och de mindre framgångsrika företagen.

Vår undersökning visar på att så många som 66 % av företagen helt saknar en strategi för hur man kommunicerar och marknadsför sig på Internet. En förklaring kan vara brist på kunskap.

  • 35 % skulle öka sina investeringar i att förbättra sin hemsida och synlighet på Internet om man hade mer kunskap, en strategi eller en partner som kunde hjälpa dem
  • 51 % är osäkra över vad som skulle få dem att öka sina investeringar
  • endast 14 % anser ej att det finns ett behov av att satsa på att göra sin synlig och sökbar på Internet.

Luca di Stefano

VD

Tel. +46 (0) 70 855 67 23

E-post. luca.distefano@brandson.se