Hur mäter jag framgång med mitt SEO-arbete?


08/11/2017 | Kategorier: Brandson, SEO.

Det handlar om resultat. Det bara är så.

Till syvende och sist så är allt en verksamhet gör centrerat runt denna enkla målsättning. Resultat. Det är kring just denna princip som vi format vår leverans.

Det finns ingen egennytta för en verksamhet i att synas först på Google, det är effekten av att synas först på Google som kan göra skillnad för verksamheter som driver ett aktivt arbete med sökmotoroptimering. Självklart är rankning på sökbegrepp en viktig indikator på hur man som leverantör lyckas med SEO-arbetet, men det ger långt ifrån en fullständig bild över om man har ett framgångsrikt ROI eller inte.

Mer rättvist är att mäta effekter och resultat i form av trafik och konverteringar.

Utvalda KPI:er

Här är några av de KPI:er (Key Performance Indicators) som vi rekommenderar att man använder som komplement till hur man positionerar sig i det organiska flödet för att mäta sin framgång med SEO.

 • Unika besökare
 • Visits/ återvändande besökare
 • Sidvisningar (hur många sidor en besökare tittar på under en session)
 • Hur lång tid de är på sajten i genomsnitt (sessionslängd)
 • Köp i webbshop
 • Anmälningar till events
 • Inkommande mail
 • Antal aktiva leads som tex fyller i ett kontaktformulär
 • Hastigheten på sajten mätt i millisekunder
 • Trafikkällor (varifrån besökarna kommer)
 • Andel mobilanvändare
 • Varumärkessökningar
 • Andel som går med i nyhetsbrev/ följer sida
 • CTR(Click through rate) eller Klickfrekvens – Antalet klick delat med antalet visningar i sökresultatet, den här statistiken finner du i Google Search Console

Våga fråga! När nya kontakter hör av sig på telefon, mail, anmäler sig till events/nyhetsbrev. Får ni chansen, fråga dessa hur de har hittat till er. Det är en av de snabbaste och enklaste vägarna till att få en indikation på vilket resultat ni får av SEO-arbetet. Naturligtvis räcker det inte med att mäta KPI:er utan du måste också kunna analysera och dra slutsatser utifrån datan.

På Brandson så håller vi en månatlig kommunikation med våra kunder där vi förutom att leverera en rapport över hur sökbegreppen positionerar sig även levererar en rapport över effekterna av SEO-arbetet.