Kunder & Kundcase

Företag: Sinf Juridik
Kund sedan: 2011
Projektledare:
Uppdrag: Design och produktion av ny webbplats, Google AdWords samt analys och uppföljning.

Ny konceptwebb för affärsområdet "Juridik" och lämplig sökmarknadsföring.

SINF (Svensk Industriförening) är företagens vän och erhåller tjänster inom Juridik, Affärsutveckling och rådgivning.

Under 2015 beslutade SINF, på inrådan från Brandson, sig för att börja marknadsföra specifika affärsområden isolerat för att kunna kommunicera delar av sitt erbjudande tydligare än ”hela medlemsskapet”. Detta resulterade i att Brandson producerade webbplatsen sinfjuridik.se som går parallellt med sinf.se och byggde upp ett dynamiskt och pricksäkert Google AdWords-konto för att driva företagare som behöver juridisk rådgivning till att ta en kontakt med SINF.

Annonseringen startade i december 2015 men har redan på kort tid börja generera konkreta kundförfrågningar. Målsättningen i fas 2, när ”proof of concept” är på plats, är att långsiktigt börja sökoptimera webbplatsten och att även bryta ut fler affärsområden på samma sätt.

Besök gärna www.sinfjuridik.se