Kunder & Kundcase

Företag: Meiszners Mekaniska AB
Kund sedan: 2014
Projektledare: Terese Mårtensson
Uppdrag: Sedan 2014 ansvarar Brandson för synligheten i sökmotorer och nu även för webbutveckling och hosting.

Meiszners Mekaniska fördjupar samarbetet genom webbutveckling och hosting med Brandson

Meiszners Mekaniska- en mekaniska verkstad med stora resurser

Meiszners Mekaniska är ett familjeföretag sedan 39år och är experter på skärande bearbetning, vattenskärning och mer avancerade detaljer.

Utmaning: Modern i en traditionell bransch

Brandson har sedan 2014 ansvarat för Meiszners Mekaniska’s synlighet i sökmotorerna, med syfte att synas bättre lokalt, i Mälardalen och nationellt för att attrahera fler potentiella kunder. Efter att ha säkerställt 100% synlighet på alla viktiga sökord var det dags att ta tag i webbplatsen för att bättre svara mot besökarna och teknikens krav. Brandson har designat och utvecklat en webbplats med fokus på företagets kompetenser, referenser och tradition. Viktigt var också att den nya webbplatsen var responsiv för att fungera i alla enheter oberoende av om besökaren använder en dator, surplatta eller mobil.

Komplett lösning: webbutveeckling, synlighet och hosting

Meiszners Mekaniska har valt att lita på Brandson och anförtro oss både för synligheten i sökmotorer, webbutveckling och även av hosting av webbplatsen. Smidigt och tryggt att ha en kontakt för alla delar.

Terese Mårtensson

Operativt ansvarig

Tel. +46 (0) 73 502 73 67

E-post. terese.martensson@brandson.se