Kunder & Kundcase

Företag: Forssells Smidesverkstad
Kund sedan: 2015
Projektledare: Terese Mårtensson
Uppdrag: Designa och utveckla en ny modern och responsiv webbplats. Löpande sökoptimeringsarbete för att synliggöra Forssells Smide när potentiella intressenter vill komma i kontakt med en stabil aktör för stålkonstruktioner.

Forssells Smide satsar på sin digitala närvaro

Brandsons uppgift var att med hjälp av design och en förbättrad navigering lyfta Forssells Smide’s digitala intryck. Utmaningen var att visa att ett företag inom en traditionell B2B-bransch kan ha ett modernt intryck men fortfarande vara seriösa i sitt budskap. Vi ville också få fram att det är ett familjeföretag från 1957 som vill leda sin bransch gällande produkter, processer, certifierignar etc.

Ökad digital synlighet

För att nå maximal effekt av den nya webbplatsen startades också parallellt ett löpande arbete med sökoptimering. För Forssells Smide är det viktigt att vara tillgänglig och synas när potentiella intressenter är ute och letar information och leverantörer. Något som inom traditionella branscher ökar allt mer och mer och därför viktigt att hänga med i utvecklingen som sker. Brandson ansvarar för att Forssells Smide ska vara synliga på viktiga nyckelbegrepp för att nå fler kontaktytor och i förlängningen fler kunder.

Besök Forssells Smide, http://fsmide.se/

Terese Mårtensson

Operativt ansvarig

Tel. +46 (0) 73 502 73 67

E-post. terese.martensson@brandson.se