Kunder & Kundcase

Företag: Categori Data AB
Kund sedan: 2016
Projektledare: Terese Mårtensson
Uppdrag: Förnya webbplatsen genom uppdaterad design och säkerställa tydliga kontakt och säljflöden. Löpande arbete med Brandson Search för att synas högst på Google.se.

Categori Data väljer Brandson som partner för webbutveckling och sökmarknadsföring

Categori Data är ett ledande företag inom data och säkerhetsinstallationer. Med ca 50 anställda hjälper de idag företag i hela Mälardalen med service och installation av bland annat brandlarm, kameraövervakning och data/tele samt utför serviceuppdrag.

Brandsons uppdrag blev att modernisera designen av webbplatsen för att matcha den uppdaterade grafiska profilen, samt att förenkla navigeringen på webbplatsen och med hjälp av design utveckla webbplatsen till ett tydligare skyltfönster för Categori Data’s tjänster och bolaget som helhet. Fokus har även varit att webbplatsen över tid ska växa till en tydligare säljkanal. Därför läggs det löpande fokus att genom Brandson Search säkerställa topp-positioner på Google’s första sida på affärsstrategiska sökbegrepp. Initialt inleds arbetet med att fokus på att synas i Stockholms-området och övertid även hela Mälardalen.

Categoridata

Terese Mårtensson

Operativt ansvarig

Tel. +46 (0) 73 502 73 67

E-post. terese.martensson@brandson.se