Kunder & Kundcase

Företag: ABT Bolagen
Kund sedan: 2014
Projektledare: Terese Mårtensson
Uppdrag: Vårt uppdrag var att designa och utveckla en ny modern och responsiv webbplats. Webbplatsen ska tydligt visa ABT Bolagens tre affärsområden samt attrahera nya åkare och kunder.

ABT Bolagen- Det moderna och gröna alternativet även digitalt

ABT Bolagen är det miljövänliga alternativet inom bygg och anläggningsbranschen. Genom att kunna erbjuda total entreprenad med personal, material och transport är ABT Bolagen en marknadsledande schakt & transportentreprenör i Stockholmsregionen.

Ny modern profil med digitalt fokus

Under hösten 2014 fick Brandson i uppgift att ta fram ABT Bolagen’s strategi för att skapa en ny modern webbplats som är responsiv och visar bredden av företagets tjänster och fokusområden.

ABT Bolagen ville också modernisera sitt formspråk och förtydliga navigeringen för nya och befintliga kunder, personal och övriga intressenter. Det var också viktigt att tydliggöra möjligheten för nya åkare att ansluta sig till företaget samt underlätta för nya kontakter via tydliga kontaktvägar.

Besök ABT Bolagens nya webbplats

Terese Mårtensson

Operativt ansvarig

Tel. +46 (0) 73 502 73 67

E-post. terese.martensson@brandson.se