2017-05-16

Forssells Smide digitala framsteg i en hård bransch

Idag klassas smide som ett utdöende hantverk som står inför en rad utmaningar, som exempelvis billigare arbetskraft från Östeuropeiska länder och en svårflörtad generation som står yrkeslivet till mötes.

Det familjeägda företaget AB H Forssells smidesverkstad i Stockholm har varit verksamma i 60 års tid. Längst vägen har de stött på de flesta av utmaningar och förstår innebörden av den rådande konkurrensen. Idag drivs företaget av Dennis Forssell som representerar den tredje generationen och fortsätter att expandera i takt med en, trots allt, ökad efterfrågan på hög kvalitet och personlig service.

AB H Forssells smidesverkstad, förkortat som Forssells Smide, grundades under 1957 och inackorderades till en början i garaget hemma i Huddinge där han tillsammans med hustrun Ingrid drev verksamheten. Detta innan företaget under 1964 flyttades till Storängens industriområde där företaget är beläget än idag. Sönerna Stellan och Karl-Olof började tidigt att arbeta på företaget där Stellan ansvarade för produktionen och Karl-Olof inriktade sig på kalkylering och planering av verksamheten. 1980 avled Harry och företaget överlämnades till de två bröderna för vidare drift, som under de närmaste åren kom att ha en stark tillväxt. Dock avled även Stellan 1987 efter en längre tids sjukdom och Karl-Olof drev då företaget vidare tillsammans med sin fru Eva.

Dennis Forssell

Under början av 90-talet inleddes arbetet med att SBS-certifiera företaget, vilket kom att bli ett slitsamt årtionde för hela branschen. Karl-Olof insåg att snabbt att företaget behövde utvecklas och investerade därmed i ett projektredovisningssystem. Forssells Smide klarade ett tufft decennium av prövningar och gick starka ur krisen mot nya mål.

2012 var Forssells Smide det fjärde företaget i branschen att certifiera sig för att kunna CE-märka sina produkter och 2013 var antalet anställda uppe i 25 stycken, vilken motsvarade en personaltillväxt på 75% sedan 1971. Idag står sonen Dennis Forssell som ensam ägare av Forsells Smide sedan 2012, VD sedan 2006 och driver företaget tillsammans med frun Caroline Forssell.

 

Caroline Forssell

Jens Reiser

Vilka är de enskilt mest avgörande ögonblicken för Forssells Smide?

– Hela 90-talet var väldigt tufft, många kollegor i branschen gick omkull. Kalle Forssell som då var VD kände att han måste göra något som skulle kunna utmärka Forssells gentemot andra smidesföretag.

Vi inrättade då ett kvalitetssystem och SBS-certifierade oss. I samband med detta tog vi även fram vår egen produkt, vår svetsade HSQ-balk, FSB.

Vilken skulle ni säga är er mest efterfrågade tjänst, och varför tror du det? 

– Vår FSB-balk blir hela tiden mer och mer efterfrågad. Genom den är det många nya kunder hittar till oss. Balken, i kombination med att vi har all kompetens inom våra väggar, är en fördel för kunden.  

Vi erbjuder kunden trygghet och säkerhet genom att leverera totalentreprenader som omfattar offertberedning, konstruktion, ritningar, tillverkning, leverans och montage.

Anledningen till att vi får fler och fler förfrågningar från nya kunder beror nog också till viss del på att vi lägger pengar på Brandsons sökoptimeringstjänst, samt att vi hos dem även har investerat i en ny och mer säljande hemsida.

Vad vill ni att man som kund hos er ska känna och uppleva? 

– Kunden ska känna trygghet och säkerhet. Att man hos oss alltid får kvalitet på produkter och tjänster. Vi bemöter alltid våra kunder med vår erfarenhet och förmåga att skapa bättre lösningar. Hos oss får man service och vi gör allt vi kan för att lösa kundens behov.

Vad upplever ni som mest utmanade inom er bransch? 

– Det finns två faktorer som spelar in här. En är den ökande konkurrensen från företag i Östeuropa. Det är moderna företag som inte alls har den höga arbetskraftskostnad som vi har och som därför kan konkurrera med helt andra priser.

Den andra utmaningen för vår bransch är kompetensbristen. Idag är det inte populärt att utbilda sig till smed på gymnasiet, även om den utbildningen ofta leder till ett jobb direkt efter studenten. Många gymnasieutbildningar har lagts ned, vårt branschförbund MVR arbetar mycket med att få upp ryktet för yrket och för att få fler att utbilda sig till yrket.

Det råder även stor kompetensbrist hos dagens konstruktörer. De har långa fina utbildningar, men ingen praktisk erfarenhet, vilket gör att det ofta blir fel. Det finns ett par äldre konstruktörer i Sverige med specialitet inom stål. Deras erfarenhet och kompetens är ovärderlig, men tyvärr är det ett utdöende släkte.

Vad vill ni uppnå med företaget på tre års sikt, och vart ser ni branschen vid samma skede?

– Vi vill fortsätta satsa och utveckla produktionen av vår FSB-balk, förhoppningsvis håller vi på att bygga en ny och mer anpassad verkstadshall för detta.I Stockholmsområdet kommer det att byggas mycket de närmaste åren, både vad gäller bostäder och infrastruktur, så arbete kommer det att finnas.

Kanske har en del produktion tagits hem från Östeuropa, då beställaren har märkt att de inte kan få samma service av de företagen eftersom de ligger längre ifrån geografiskt.

 

Tillsammans med Brandson jobbar Forssells Smide aktivt med sökmotoroptimering (SEO), Google Adwords och webbproduktion. Fokus och strategi inom samtliga områden vilar på att positionera starkt gentemot branschen, potentiella- och befintliga kunder samt övriga intressenter. I dagsläget ligger Forssells Smide på första sidan på Google med samtliga sökord.

 

Besök www.fsmide.se för att läsa mer om deras verksamhet och utbud.

Hanna Bengtsson

Brandson Ads™

Tel. +46 (0) 70-280 90 95

E-post. hanna.bengtsson@brandson.se