2017-06-22

Hur kan sökningar på ditt varumärke stärka din webbplats?

Ett drömscenario för de flesta företag är såklart att ha ett välkänt varumärkesnamn/ företagsnamn som alla kunder och övriga intressenter känner till. Tyvärr är det inte alltid så. I den här artikeln kommer vi förklara fördelarna med att öka antalet sökningar på sitt varumärkesnamn/ företagsnamn, hur du kan göra för att öka dessa och vad de kan ge för positiva effekter på din hemsidas ranking på Google.

Vad är en varumärkessökning?

Först måste vi börja med att reda ut begreppen. En varumärkessökning är när hela eller delar av varumärket/ företagsnamnet ingår i sökordet. Ex. för oss på Brandson skulle det kunna vara när någon söker på ”Brandson”, ”Brandon” eller ”brandson.se”. Det kan var det korrekta varumärkesnamnet, delar av det eller någon mindre felstavning.

Varför är varumärkessökningar viktiga att tänka på?

Vi som Googlar tenderar att välja de företag i sökresultatet med välkända varumärken och det skulle kunna innebära att sannolikheten att bli vald kan öka. Google tenderar att ranka välkända varumärken högre då deras affärsmodell är att förse användarna med de mest relevanta resultaten. Indirekt skulle detta kunna ge effekt även på andra sökord som är likartade och relevanta.

Vilka fördelar ger varumärkessökningar?

Det finns flera fördelar med att öka antalet sökningar och i sin tur få trafik till hemsidan från sökningar på sitt varumärke. Bland annat kan det påverka sökord som inte är relaterade till ditt varumärke. För Brandson skulle det kunna innebära att desto fler som Googlar efter Brandson, även kan påverka vår synlighet på andra sökbegrepp. T. ex. övertid kanske vi kan synas bättre på ”Sökoptimering Stockholm”, ”SEO företag” eller andra liknande sökbegrepp som är viktiga för oss. Det kan också påverka vilka sökbegrepp som föreslås som relaterade sökningar samt framtida sökningar.

Tips för att lyckas

För att lyckas öka antalet sökningarna på ditt varumärkesnamn/ företagsnamn kommer det med stor sannolikhet krävas andra åtgärder än att bara arbeta med synlighet och högre positioner på Google. Vi rekommenderar att arbeta i flera kanaler samtidigt för att det ska bli så stor effekt som möjligt.

  • Skapa nyfikenhet – Om fler blir nyfikna på ditt varumärke kommer fler börja Googla efter det. Nyfikenhet kan skapas på olika sätt bland annat genom en bra strategi för sociala medier eller om möjlighet finns att annonsera i traditionella kanaler så som print och TV/ radio.
  • Rekommendationer – försök att på olika sätt få fler att rekommendera ditt företag till andra. Det kommer också påverka sökningar på ditt varumärke över tid.
  • Föreläsningar/event – Om du har möjlighet att prata om ditt företag på olika föreläsningar eller event bör du kunna se en förändring på antalet varumärkessökningar. En intresserad och nyfiken publik kan ge möjligheten att nå ut till fler på ett kostnadseffektivt sätt som sedan Googlar upp ert varumärke i efterhand.

Lycka till!

 

Psst.. om vill du lära dig mer om hur du kan driva fler leads på din webbplats läs mer här!

Terese Mårtensson

Operativt ansvarig

Tel. +46 (0) 73 502 73 67

E-post. terese.martensson@brandson.se