2017-08-22

Gästspel på Brandson – välkommen Jonna!

Sommaren spelar på sin sista vers och hela teamet på Brandson är tillbaka från härliga semestrar och med många spännande projekt på gång. Under hösten kommer vi att ha en gästspelande medarbetare, Jonna André Karlin som studerar på IHM Business School, Internationellt sälj. Jonna kommer att ha sin praktik hos oss på Brandson och jobba med sälj och marknadsföring.

Varför har du sökt dig till Brandson Jonna?
Jag hörde först talas om Brandson under en föreläsning i marknadsföring på IHM då vår lärare använde Brandson som ledande exempel. Jag har länge varit intresserad av och velat lära mig mer om sälj och marknadsföring i digitala kanaler då jag tidigare arbetat med kommunikation och förändringsinitiativ. Jag hade ett första möte med Fredrik Rosenborg och Terese Mårtensson och blev både imponerad och inspirerad av deras genuina engagemang och kompetens, något som jag nu efter min första vecka på Brandson kan konstatera är gemensamt för alla som jobbar på byrån.

Allt pekar på att utvecklingen inom extern kommunikation och marknadsföring kommer att fortsätta ske mer och mer i digitala kanaler och jag tror att det, i den utsträckning det inte redan är det, kommer vara direkt nödvändigt för en verksamhets överlevnad att synas digitalt.

Vad ser du fram emot mest under din praktik här hos oss?
Jag ser absolut fram emot att få ta del av mer av den kunskap och branschinsikt som medarbetarna här på Brandson har.  Jag tycker också att det ska bli spännande att få ta del av de samtal och de strategier som Brandson skapar tillsammans med sina kunder. Det finns en unik samskapande och otroligt kundorienterad inställning som jag ser som föredömlig för den framtida säljarrollen.

Terese Mårtensson

Operativt ansvarig

Tel. +46 (0) 73 502 73 67

E-post. terese.martensson@brandson.se