2016-03-02

Digitaliseringen påverkar alla branscher

I samarbete med Svensk Digital handel och HUI Research följer PostNord löpande den svenska detaljhandelns utveckling på nätet – vilket mynnar ut i den löpande rapporten e-barometern.

I den årsrapport som var färdig under förra veckan konstaterar man en fortsatt stark tillväxt för e-handeln i Sverige, där framförallt bygghandeln haft ett bra år med en tillväxt på 38 %. År 2015 betraktas även som det år som försäljningen av mat på nätet tagit fart på allvar.

”Det är påtagligt att vi är inne i en ny fas där digitaliseringen påverkar alla branscher” säger PostNords detaljhandelsanalytiker och e-handelsexpert Carina Blom.

E-handelns totala tillväxt i Sverige under 2015 uppgick till 19 %.

Vidare konstaterar man i rapporten att e-handelskunderna gärna tar emot information och erbjudanden, men då helst bara inom sina egna intressen. Detta leder till att man inför ett köp främst använder sig av informationskällor man själv har kontroll över och som man litar på.

  • 82 % anger exempelvis att Google är en viktig källa för research
  • 42 % föredrar att bli uppmärksammade av företag via e-post (som därmed är den mest populär marknadskanalen framför fysiska tidningar, banners, tv och radio)

Luca di Stefano

VD

Tel. +46 (0) 70 855 67 23

E-post. luca.distefano@brandson.se