2017-08-10

Tre boktips som ökar förståelsen för vår digitala värld

Att vår samtid är digital är det få som inte instämmer i vid det här laget och den påverkar oss såväl hemma som i våra professionella yrkesroller.

I en värld där sociogrammet blir en handelsvaluta, suddas också gränserna ut mellan det privata och det professionella. När den professionella användaren (annonsören) själv inte äger budskapet är det inte längre ett val att stå utanför. Den digitala samtiden bygger på tillgänglighet och närvaro, vare sig vi vill det eller inte. Dialogen pågår ändå.

Tillgängligheten är en nyckelfaktor. Hur bygger, skalar och vårdar vi digitala relationer? Hur lättsamma är vi att göra affärer med och hur väl anpassar vi våra tjänster och affärsmodeller till kundernas behov?

För vidgade perspektiv och ny inspiration här under hösten har vi tre boktips att dela med oss av som bland annat berör de här frågeställningarna:

 

digitala boktipsThe thank you economy
Författare: Gary Vaynerchuck

‘The thank you economy’ är en bok som handlar om kundrelationer i en digital värld. Boken ger en snabb översikt över hur värdet av personliga relationer under en hundraårsperiod utvecklats från viktiga till oväsentliga för att nu åter bli viktiga.

Läs den här boken om du vill ta del av praktiska tillvägagångssätt hur du skapar samverkan mellan digitala och analoga kanaler, hur du skapar, skalar och vårdar personliga relationer i en digital värld samt hur du skapar en företagskultur som genomsyras av omtanke om varje kund.

 

 

digitala böcker

Hooked, How to build habit forming products
Författare: Nir Eyal

Boken besvarar frågan varför vissa produkter och tjänster fångar vår uppmärksamhet medan andra inte gör det och ger även en psykologisk modell i fyra steg hur du skapar produkter och tjänster som appellerar kundernas vardag.

Boken har kallats för måste-läsning för alla som bryr sig om att skapa kundengagemang.

 

 

 

 

digital transformation

Crush it!
Författare: Gary Vaynerchuck

I dagens värld behöver ditt personliga och professionella varumärke flyta ihop. Boken vänder sig till dig läsaren som individ, men teorierna går även att praktiskt applicera på företagets marknadskommunikation.

Läser du boken kommer du att få en modell för hur du i fyra steg: skapar ett meningsfullt innehåll, når ut med ditt innehåll, skapar en community kring ditt företag och ditt innehåll och avslutningsvis förpackar och säljer ditt innehåll.

 

 

Luca di Stefano

VD

Tel. +46 (0) 70 855 67 23

E-post. luca.distefano@brandson.se